نقش کفش مناسب در جلوگیری از آسیب های ورزشی

نقش کفش مناسب در جلوگیری از آسیب های ورزشی چیست

نقش کفش مناسب در جلوگیری از آسیب‌های ورزشی به قدری پررنگ است که یکی از دلایل شایع آسیب‌های زانو در حین ورزش کردن است. استفاده از کفش نامناسب یا غیر استاندارد می‌تواند موجب سقوط و یا لغزیدن بازیکن در حین تمرین یا مسابقه شده و بطور شایعی آسیب های زانو را موجب شود. در این […]