کمر درد

کمر درد

کمر درد از هر پنج هزار چهار نفر مبتلا به کمر درد یا پشت درد هستند . کمر درد یا درد ستون مهره ها علت های گوناگون دارد، شامل استئوآرتریت ستون مهره ها، فتق دیسک بین مهره ای، حاملگی، و پوکی استخوان . اما اغلب پشت درد یا کمر درد در اثر پیچش و کشش […]