نکات طلایی پیشگیری از آسیب های ورزشی

پیشگیری های آسیب ورزشی

یکی از آسیب‌های شایع که علت مراجعه به متخصص ارتوپد می‌باشد آسیب های ورزشی است. که همین امر باعث اهمیت بیشتر توجه به پیشگیری از آسیب‌های ورزشی شده است. به بیان دیگر اکثر رشته‌های ورزشی می‌تواند منجر به آسیب‌های بدنی شود که اکثر نقاط عضلانی و اسکلتی بدن از این آسیب‌ها مصون نیستند. شیوع آسیب‌های […]