با ویتامین D از ابتلا به بیماری های استخوانی جلوگیری کنید!!!

کمبود ویتامین D و درد استخوان

نقش ویتامین D در بیماری های استخوانی نقش ویتامین D در بیماری های استخوانی چیست؟ ذخایر کافی ویتامین D چه تاثیری در جلوگیری از آسیب های ورزشی زانو دارند؟ اخیرا مطالعات بیان کرده اند که؛ کلسیم و ویتامین D پایین در رژیم غذایی با افزایش خطر شکستگی ها به خصوص Stress fractures و همچنین شرایطی […]