نقش کفش مناسب در جلوگیری از آسیب های ورزشی

نقش کفش مناسب در جلوگیری از آسیب های ورزشی چیست

نقش کفش مناسب در جلوگیری از آسیب‌های ورزشی به قدری پررنگ است که یکی از دلایل شایع آسیب‌های زانو در حین ورزش کردن است. استفاده از کفش نامناسب یا غیر استاندارد می‌تواند موجب سقوط و یا لغزیدن بازیکن در حین تمرین یا مسابقه شده و بطور شایعی آسیب های زانو را موجب شود. در این […]

نکات طلایی پیشگیری از آسیب های ورزشی

پیشگیری های آسیب ورزشی

یکی از آسیب‌های شایع که علت مراجعه به متخصص ارتوپد می‌باشد آسیب های ورزشی است. که همین امر باعث اهمیت بیشتر توجه به پیشگیری از آسیب‌های ورزشی شده است. به بیان دیگر اکثر رشته‌های ورزشی می‌تواند منجر به آسیب‌های بدنی شود که اکثر نقاط عضلانی و اسکلتی بدن از این آسیب‌ها مصون نیستند. شیوع آسیب‌های […]

تکنیک های نواربندی ورزشی

تکنیک های نواربندی ورزشی

تکنیک های نواربندی ورزشی از دیدگاه شورای آموزش انجمن می مربیان ورزشی آمریکا (NATA) هر دانشجو برای اینکه به یک مربی ورزشی ماهر و زبردست تبدیل شود بایستی توانایی های علمی، روانی_حرکتی و مهارتی خود را به سطح مطلوب و قابل قبولی برساند. لذا آشنایی با تکنیک های نواربندی ورزشی می تواند به عنوان یکی […]