پارگی رباط صلیبی

پارگی رباط صلیبی

پارگی رباط صلیبی یکی از شایع ترین آسیب ها که در رباط مفصل زانو رخ می دهد، پارگی رباط صلیبی قدامی زانو می باشد که در ورزش های مثل فوتبال، فوتسال، بسکتبال و اسکی خیلی به صورت شایع رخ می دهد . آناتومی مفصل زانو مفصل زانو متشکل از: چهار رباط یا لیگامان جانبی داخلی […]