شکستگی ستون فقرات

شکستگی ستون فقرات

علل شکستگی ستون فقرات یکی از مهمترین موضوعات که منجر به شکستگی ستون فقرات می شود تروماها و ضربات می باشد. شاید در بعضی از جوامع اولین یا دومین علت مرگ تروماها باشد. تروما ستون فقرات ناتوانی بالایی را به همراه دارد که به علت بروز ضایعات ایجاد شده می باشد. در این گونه مواقع […]