روماتیسم مفصلی

روماتیسم مفصلی

روماتیسم مفصلی روماتیسم یک بیماری نادری و اسم یک بیماری خاص نیست . در واقع روماتیسم یک اسم کلی برای مجموعه ای از بیماری هاست که انواع متفاوتی دارد و برخی از آن ها هستند که مفصل را درگیر می کند و از بین آن ها بعضی ها علاقه خاصی به مفصل ران و زانو […]