نرمی غضروف کشکک زانو یا کندرومالاسی

کندرومالاسی

کندرومالاسی و یا نرمی غضروف یکی از مشکلات شایع اکثر افراد می باشد . نرمی غضروف یک مشکل پاتولوژیک در غضروف های زانو و به خصوص در مفصل کشکک، مفصل پتلو لورال است که در واقع در خیلی از افراد به خصوص افراد جوان، نوجوان و شایع ترین حالت آن در خانم های جوان دیده […]