تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن

مفصل لگن از سر توپی شکل و سوکت تشکیل شده است. سوکت نیز خود متشکل از استخوان و غضروف می باشد و سر توپی شکل نیز در قسمت فوقانی استخوان ران واقع شده است، که با عنوان سر استخوان فمور نیز شناخته می شود. در جراحی تعویض مفصل لگن، مفصل مصنوعی یا همان پروتز، جایگزین […]