تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن مفصل لگن از سر توپی شکل و سوکت تشکیل شده است. سوکت نیز خود متشکل از استخوان و غضروف می باشد و سر توپی شکل نیز در قسمت فوقانی استخوان ران واقع شده است، که با عنوان سر استخوان فمور نیز شناخته می شود. در جراحی تعویض مفصل لگن، مفصل مصنوعی یا […]