سیر تا پیاز جراحی تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل زانو

دسترسی آسان به بخش های مقاله آناتومی زانو زانو از جمله بزرگترین و کاربردی ترین مفاصل بدن است که وزن کل بدن را تحمل کرده و می تواند باعث فعالیت راحت تر بدن در طول روز شود. زانو از بخش های مختلفی مانند انتهای پایینی استخوان ران (فمور) و انتهای بالایی استخوان ساق (تیبیا) و […]