درمان آسیب های ورزشی

درمان آسیب های ورزشی

درمان آسیب های ورزشی زانو پرشکاران (jumpers knee) یکی از آسیب های ورزشی به نام زانو پرشکاران یا جهش کاران (jumper’s knee) می باشد . در مورد اهمیت این موضوع باید گفت که ۴۰ تا ۵۰ درصد والیبالیست ها و ۳۵ تا ۴۰ درصد بسگتبالیست ها می توانند دچار این مشکل شوند. علائم زانو پرشکاران […]