عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل زانو

عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل زانو

احتمال عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل زانو چقدر است؟ همانطور که می دانید، هیچ عمل جراحی بدون خطر نیست. درصد کمی از بیماران تعویض مفصل زانو (تقریباً ۱ در ۱۰۰) ممکن است پس از عمل دچار عفونت شوند. عفونت ممکن است در طول بستری شدن شما در بیمارستان یا پس از رفتن به خانه […]