علت انحراف شست پا چیست؟

علت انحراف شست پا

فشارهای ناشی از نحوه ی راه رفتن نادرست و کفش نامناسب یا عوامل دیگری باعث انحراف شست پا (بیماری هالوکس والگوس) می شود. در این بیماری به دلیل فشار زیاد به شست یک برآمدگی استخوانی در مفصل آن پدیدار می شود. کج شدن شست پا می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد که بعضی از آن ها […]