آرشیو دسته بندی : کمر

شکستگی ستون فقرات

شکستگی ستون فقرات یکی از مشکلاتی که خیلی از افراد آن را در زندگی خود تجربه کرده اند، شکستگی های ستون فقرات است که به دلیل آسیب ها و اتفاقات مختلفی به وجود می آید . علل شکستگی ستون فقرات یکی از مهمترین موضوعات که منجر به شکستگی ستون فقرات می شود تروماها و ضربات […]

read more »

کمر درد

کمر درد از هر پنج هزار چهار نفر مبتلا به کمر درد یا پشت درد هستند . کمر درد یا درد ستون مهره ها علت های گوناگون دارد، شامل استئوآرتریت ستون مهره ها، فتق دیسک بین مهره ای، حاملگی، و پوکی استخوان . اما اغلب پشت درد یا کمر درد در اثر پیچش و کشش […]

read more »